​​​​​​​BIKING SOUTH BALTIC

Biking South Baltic! logo v7

BIKING SOUTH BALTIC!

Projekt „Biking South Baltic!” (pełna nazwa: Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden) będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk w zakresie utworzenia spójnego, międzynarodowego produktu turystycznego w postaci trasy rowerowej dookoła Morza Bałtyckiego – Baltic Sea Cycling Route, wchodzącej docelowo w skład europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo jako trasa nr 10. Projekt będzie realizowany w terminie od roku 2017 do końca 2019 a jego łączna wartość to 988 036,69 Euro.

ev10

Trasa dookoła Morza Bałtyckiego jest wstępnie wytyczona przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) i fragmentarycznie wybudowana / oznakowana w niektórych krajach basenu Morza Bałtyckiego (Estonia, Litwa, Finlandia, Dania). Każdy kraj / region jest odpowiedzialny za wybudowanie i utrzymanie oraz ewentualną certyfikację trasy na swoim odcinku. Certyfikacja jest dobrowolna i potwierdza spełnienie standardu trasy wg wytycznych ECF. W praktyce, znaczna część trasy dopiero wymaga wybudowania.

 

Projekt „Biking South Baltic” zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem.

Głównymi elementami projektu są:

 1. Badania ilościowo-jakościowe turystów rowerowych na szlaku R10
 2. Utworzenie spójnej i jednolitej bazy informacji o turystyce rowerowej w regionach objętych projektem wzdłuż szlaku R10
 3. Wypracowanie jednolitego systemu informacji dotyczącej szlaku
 4. Opracowanie długofalowej strategii dalszego rozwoju R10 obejmujący obszar Południowego Bałtyku
 5. Wyszkolenie kadry informatorów i nawiązanie trwałej współpracy między centrami informacji turystycznej, położonymi wzdłuż szlaku R10, w celu zapewnienia właściwej informacji o szlaku
 6. Utworzenie sieci partnerów biznesowych, tworzących ofertę dla turystów rowerowych wzdłuż szlaku (biura podróży, przewoźnicy promowi, obiekty noclegowe itp.)
 7. Przygotowanie narzędzi promocyjnych i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szlaku, dedykowanej kluczowym grupom odbiorców oraz liderom opinii, wykorzystującej narzędzia marketingowe.

Pomysłodawcą projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, który w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” wspólnie z samorządami lokalnymi buduje trasy w obszarze Strategii Morza Bałtyckiego trasy R-10 pomiędzy Ustką a Krynicą Morską, a także wzdłuż Wisły.

Mapa EV10 Pomorskie i Zach.Pomorskie Biking South Baltic

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Partner wiodący:

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, Polska

Partnerzy:

 • Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Polska
 • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, Polska;
 • Europejska Federacja Cyklistów EFC, Bruksela
 • Mecklemburg – Vorpommern Tourist Board, Rostock, Niemcy;
 • Centre for Regional Research, Nexo, Borholm, Dania;
 • Danish Cycling Tourism, Kopenhaga, Dania ;

Mapa stock Photo Turystyka rowerowa - Półwysep Helski

!BSB listwa unijna z numerem umowy

 

Do pobrania - dokumenty strategiczne