DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Przedsięwzięcia Strategiczne Województwa Pomorskiego
w ramach RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego „Odporna Gospodarka” (2021 – 2027)

Pomorskie Kąpieliska logo

Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
tel. 58 32 83 46
e-mail: kapieliska@pomorskie.eu

Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
tel. +48 58 326 83 50
e-mail: rowery@pomorskie.eu

Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
tel. +48 58 326 83 50
e-mail: str@pomorskie.eu

 

Przedsięwzięcia Strategiczne Województwa Pomorskiego
w ramach RPS Pomorska Podróż (2014 – 2020)

Pomorskie Szlaki Kajakowe - logo

Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
tel. 58 32 68 614
e-mail: kajaki@pomorskie.eu

Pomorskie Trasy Rowerowe - logo

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
tel. +48 58 326 83 50
e-mail: rowery@pomorskie.eu

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska - logo

Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
tel. 58 32 68 614
e-mail: zatoka@pomorskie.eu

 

 

Aktualności

Kluczowe dokumenty strategiczne przedsięwięć PSK, PTR, PZ ZG