SUBREGIONALNA TRASA ROWEROWA – PTR Etap 3

Subregionalna Trasa Rowerowa logo

Subregionalna Trasa Rowerowa (3)

Subregionalna Trasa Rowerowa (EuroVelo 20)

to projekt, które założeniem jest budowa długodystansowej trasy rowerowej przez południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Trasa poprawi atrakcyjność turystyczną regionu, co pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych.

Szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

Planowana trasa ma docelowo zostać włączona w europejską sieć tras rowerowych Euro Velo. Ustalono, że będzie nosiła numer 20 tak jak droga krajowa i dawna linia kolejowa. Ponadto uzgodniono z sąsiednimi województwami, że trasa będzie miała ciągłość i zarówno woj. zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie będą realizowały swoje odcinki.

Subregionalna Trasa Rowerowa a (1) Subregionalna Trasa Rowerowa (11)

Ponadto projektowana trasa ma znaczenie dla rozwoju turystyki jest ogromne, tym bardziej, że możliwe będzie wykonanie również łączników do istniejących lokalnych sieci tras rowerowych (np. Kaszubska Marszruta czy Kociewskie Trasy Rowerowe oraz międzynarodowych Euro Velo 10/13 i Euro Velo 9. Jej powstanie dopełni wojewódzką sieć tras rowerowych a także stanie się elementem krajowej sieci.

Subregionalna Trasa Rowerowa (9) Trzebiatkowo

Długość trasy w wariancie podstawowym (rekomendowanym) w województwie pomorskim od granicy z województwem zachodniopomorskim w Krzeszewie, do granicy z województwem warmińskomazurskim w pobliżu miejscowości Kornele i Myślice, wynosi 271 km. Docelowo większość trasy stanowić powinny wydzielone drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej (w dużej części wykorzystujące dawne linie kolejowe), a pozostała część trasy to głównie drogi lokalne.

Podstawowe parametry Subregionalnej Trasy Rowerowej (EuroVelo 20):

1. długość w województwie pomorskim: 271,65 km
2. nowe, wydzielone drogi rowerowe: 161,25 km
3. miejsca odpoczynku na trasie: 46 sztuk