SOUTH BALTIC HORSE TOURISM

South Baltic Horse Tourism LOGO

South Baltic Horse Tourism – rozwój turystyki konnej oparty na współpracy, wspólnej promocji i zarządzaniu ofertą


Jazda rekreacyjna jest najprostszą formą użytkowania koni oraz czynnego wypoczynku, dostępną dla osób w różnych kategoriach wiekowych. Zapewnienie bezpiecznych dla użytkowników i środowiska warunków do uprawiania turystyki konnej wymaga dedykowanej infrastruktury, systemu zarządzania i promocji oferty.

Seed money posłużą do opracowania spójnego dokumentu, zawierającego zasady współpracy ośrodków jazdy konnej, utworzenia systemu zarządzania szlakami konnymi oraz ofertą budującą produkt turystyczny. Wykorzystane będą doświadczenia partnerów projektu w zakresie rozwiązań bezpiecznych i wykorzystujących nowe technologie. Planuje się opracowanie i wdrożenie pilotażowych rozwiązań uwzględniających potrzeby odbiorców – inteligentne miejsca popasu, aplikacje tras konnych, rozwiązania zapewniające bezpieczny pobyt dodatkowej ilości koni w stadninach.

Projekt finansowany z programu Interreg Południowy Bałtyk – Seed Money

ERDF