PĘTLA ŻUŁAWSKA

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. Oprócz szlaków wodnych i infrastruktury turystycznej, na Pętlę Żuławską składają się liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Jest to bowiem obszar niezwykle bogaty w zabytki, m.in. gotyckie kościoły, domy podcieniowe i mennonickie cmentarze, jak również obiekty hydrotechniczne, takie jak kanały i rowy melioracyjne, wały przeciwpowodziowe, śluzy czy mosty zwodzone. Warto też zaznaczyć, że Pętla Żuławska jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Rotterdam – Berlin – Kostrzyn – Bydgoszcz – Zalew Wiślany – Kaliningrad – Kłajpeda), która łączy Europę Zachodnią z północną Polską, obwodem kaliningradzkim i Litwą.

Budowa nowoczesnej infrastruktury żeglarskiej na obszarze Żuław oraz wokół Zalewu Wiślanego rozpoczęła się 8 września 2010 r. w ramach ponadregionalnego projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, o łącznej wartości 84,8 mln zł, w tym wkład UE 49,1 mln zł. Projekt został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć dla Działania 6.4. Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską.Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” był rzadkim przykładem szerokiej platformy współdziałania partnerów samorządowych różnego szczebla. Współpracowały ze sobą dwa województwa Pomorskie i Warmińsko Mazurskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 13 samorządów szczebla miejskiego, gminnego i powiatowego (Gmina Stegna, Gmina Miasto Krynica Morska, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Miejska Malbork, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Miejska Tczew, Gmina Miejska Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Braniewo, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Sztutowo, Powiat Sztumski). Liderem projektu było Województwo Pomorskie, które realizowało zarówno zadania inwestycyjne jak i promocyjne. W sumie rozbudowano cztery porty żeglarskie (Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko, Kąty Rybackie), wybudowano siedem przystani żeglarskich (Biała Góra, Braniewo, Nowa Pasłęka, Błotnik, Osłonka, Malbork – Park Północny, Rybina) i cztery pomosty cumownicze (po dwa w Tczewie i Drewnicy), przebudowano jedno nabrzeże na potrzeby przystani pasażerskiej (Malbork przy zamku) i dwa mosty zwodzone (Gdańsk-Przegalina, Nowa Pasłęka), a także zelektryfikowano śluzę Gdańska Głowa.

Pierwszy etap realizacji projektu Pętli Żuławskiej zakończył się 31 grudnia 2014 r. Jego efektem było m.in. wytyczenie 303 km szlaków wodnych z nowoczesnymi i bezpiecznymi przystaniami dla żeglarzy. Powstało 355 miejsc do cumowania dla jednostek pływających. Do użytku turystów oddano m.in. sanitariaty (toalety, umywalnie i prysznice), wiaty biesiadne, stanowiska do przygotowywania posiłków oraz punkty poboru wody. Powstał System Informacji i Promocji wspólny dla całego projektu, obejmujący m.in. aktualizację strony internetowej www.petla-zulawska.pl, wykonanie e-przewodników oraz aplikacji na smartfony, wydanie materiałów promocyjnych (wielojęzyczne mapy, foldery i ulotki) oraz przygotowanie spotów i filmów przeznaczonych do emisji w Internecie i telewizji.

Źródło: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Do pobrania:

1. Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”

2. „Zakres zadań zrealizowanych w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego