POMORSKIE TRASY ROWEROWE – Etap 2

Pomorskie trasy Rowerowe – ETAP 2 to  przedsięwzięcie strategiczne województwa pomorskiego
(w ramach nowego okresu programowania EU)

Celem przedsięwzięcia będzie w szczególności wykonanie odcinków rowerowych tras EuroVelo 10/13 i EuroVelo 9 / Wiślana Trasa Rowerowa, które w etapie 1 nie mogły zostać zrealizowane. Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności: budowę nowych dróg rowerowych, modernizację istniejących dróg rowerowych i ciągów komunikacyjnych, budowę lub modernizację ewentualnych obiektów mostowych, oznakowanie oraz zapewnienie ciągłości tras rowerowych EuroVelo 10/13 i EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa.

Drewnica – Mikoszewo, nowa droga rowerowa EuroVelo9 i Wiślana Trasa Rowerowa, w PTR2 planowane przedłużenie do Mostu DK7 w Kiezmarku

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania analizy przedwdrożeniowej przyszłego przedsięwzięcia pod kątem wykazania wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem technologicznym, finansowym oraz środowiskowym. Analiza zawierać będzie szczegółowe opracowanie dotyczące docelowego zakresu tras EuroVelo 10/13 i EuroVelo 9 / Wiślana Trasa Rowerowa.

Ponadto w ramach PTR – Etap 2 będzie przeprowadzona analiza rowerowych połączeń w/w tras EuroVelo ze strukturą regionalnych tras rowerowych.

Mapa prezentująca wstępny zakres prac inwestycyjnych

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lm_9F7DXzc7GooIfLjQX_Z1ylqdeZg4o&usp=sharing

 

Wstępny zakres prac inwestycyjnych w formie tabeli (exell) (ZOBACZ)