Baltic Biking UPGRADE (BBU)

Baltic Biking UPGRADE (BBU) to projekt współfinansowany przez Interreg South Baltic, którego celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wzdłuż południowej części bałtyckiej trasy rowerowej EuroVelo 10. Dziewięciu partnerów, obejmujących sześć krajów, będzie starało się pomóc MŚP w opracowywaniu usług przyjaznych rowerom, a także w tworzeniu produktów i ofert turystyki rowerowej.

W oparciu o wyniki projektu Biking South Baltic oraz w oparciu o wiedzę ECF i dyskusje z władzami regionów, z sukcesem złożono wniosek do programu Interreg South Baltic . Projekt ten zrodził się z oceny, że MŚP są świadome potencjału EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej, ale nie wiedzą, jak powiązać swoją ofertę z trasą i promować ją wśród przyszłych klientów.

Program Baltic Biking UPGRADE (BBU) oficjalnie rozpoczął się 1 września 2023 r. i będzie realizowany przez trzy lata (2023–2026). W projekcie prowadzonym przez Pomorską Wspólnotę Turystyczną uczestniczy 6 krajów – w tym Belgia, ponieważ ECF ma swoją siedzibę w Brukseli – 5 leży wzdłuż południowobałtyckiej części (Polska, Litwa, Szwecja, Dania, Niemcy) EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej. Te pięć krajów obejmuje ponad 4900 km trasy z łącznej liczby 9100 km, co stanowi ponad połowę trasy.

BBU zajmie się niektórymi znaczącymi wyzwaniami stojącymi przed MŚP zlokalizowanymi na obszarze Południowego Bałtyku EuroVelo 10: brakiem wiedzy, słabo rozwiniętymi standardami, usługami i ofertami przyjaznymi rowerom, a także brakiem solidnej sieci biznesowej i partnerstw z odpowiednimi partnerami, w tym międzynarodowymi interesariusze.

Głównym celem projektu jest pomoc MŚP w tworzeniu atrakcyjnych ofert rezerwacyjnych i skutecznym docieraniu na rynki zagraniczne . W tym celu zostanie zorganizowanych kilka działań: dedykowane szkolenie z tworzenia nowych ofert skierowanych do odbiorców międzynarodowych, wytyczne, jak zacząć, dedykowana kampania promująca nowe oferty oraz zaproszenie do przyłączenia się do sieci EuroVelo 10 w regionie Południowego Bałtyku. Obszar.

BBU umożliwi wprowadzenie większej liczby lepszych usług przyjaznych rowerom wzdłuż EuroVelo 10, wraz z nowymi produktami i ofertami dla rowerzystów.

Ostatecznym celem jest zwiększenie widoczności obszaru na międzynarodowym rynku turystyki rowerowej oraz wzmocnienie rozwoju i zarządzania szlakiem dzięki bliższej współpracy transnarodowej.

Partnerami projektu BBU są:

Partnerzy stowarzyszeni to: