ICTr EuroVelo 13 – Szlak Żelaznej Kurtyny

Celem projektu jest opracowanie nowego, innowacyjnego, partycypacyjnego i zrównoważonego modelu biznesowego dla pojedynczego produktu turystycznego wzdłuż Szlaku Żelaznej Kurtyny (EuroVelo 13).

Potencjał transnarodowych tras rowerowych dla turystyki jest w Europie Środkowej nadal słabo rozwinięty. Projekt ICTr-CE oparty na szlaku Eurovelo 10/13 „Szlak Żelaznej Kurtyny”, ma na celu poprawę możliwości biznesowych tej trasy poprzez opracowanie nowych produktów turystycznych. Wynikają one z nowo opracowanego partycypacyjnego modelu biznesowego, który wzmacnia potencjał innowacyjny lokalnych przedsiębiorstw.

ICTr – skrót, innowacyjny, partycypacyjny, zrównoważony model biznesowy dla Szlaku Żelaznej Kurtyny.

Projekt 3-letni projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego produktu turystycznego wzdłuż EuroVelo 13 w Europie Środkowej, od północnej Polski i Niemiec po Chorwację. W projekcie finansowanym ze środków Interreg Central Europe zaangażowanych jest 8 krajów i ponad 3000 km trasy .

EuroVelo 13 – Szlak Żelaznej Kurtyny ma istotne znaczenie historyczne i kulturowe dla współczesnej historii Europy. Od 2019 roku EuroVelo 13 jest certyfikowanym Szlakiem Kulturowym Rady Europy i pokrywa się z Europejskim Zielonym Pasem. Ma duży potencjał, aby stać się udanym produktem turystycznym, brakuje jednak innowacji, potencjału i świadomości wpływu turystyki rowerowej na poziom lokalny. Wyzwania te dotykają w szczególności MŚP i agencje sektorowe z regionów leżących na Szlaku Żelaznej Kurtyny, których nie stać na przyjęcie potrzebnych rozwiązań ekologicznych i cyfrowych.

ICTr opracuje program mający na celu wzmocnienie potencjału MŚP i innych zainteresowanych stron w zakresie rozwiązań cyfrowych i mentoringu. W ramach projektu powstanie innowacyjny wspólny produkt turystyki rowerowej dla Szlaku Żelaznej Kurtyny oraz partycypacyjny model biznesowy, a następnie system pomiaru wpływu i program waloryzacji Good Impact dla organizacji pozarządowych. Końcowe rezultaty projektu będzie można przenieść na wszystkie trasy EuroVelo.

Partnerami projektu ICTr są:

Partnerzy stowarzyszeni to:

 

Więcej informacji na temat spotkania inaugurującego projekt ICTr, które odbyło się w kwietniu 2023 r., znajdziesz w tym artykule .

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu Interreg Central Europe .

https://pro.eurovelo.com/projects/2023-03-22_ictr