Projekty DT
Pomóż ocenić potrzeby szlaku EuroVelo 13

Pomóż ocenić potrzeby szlaku EuroVelo 13

Jesteś przedsiębiorcą, który jest w obszarze oddziaływania Szlaku EuroVelo 13? Pomóż nam ocenić potrzeby w rozwoju oferty tego szlaku.

Województwo Pomorskie jest partnerem w międzynarodowym projekcie ICTr-CE, związanego z rozwojem oferty na szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny. W naszym województwie jak i Zachodnio-Pomorskim przebieg szlaku EuroVelo 13, pokrywa się całkowicie z przebiegiem trasy rowerowej EuroVelo 10.

EuroVelo 13 – Szlak Żelaznej Kurtyny ma istotne znaczenie historyczne i kulturowe dla współczesnej historii Europy. Od 2019 roku EuroVelo 13 jest certyfikowanym Szlakiem Kulturowym Rady Europy i pokrywa się z Europejskim Zielonym Pasem.

W ramach projektu przygotowana została ankieta, którą kierujemy do przedsiębiorców, działających m.in. w branżach hotelarskich, gastronomicznych, rozrywkowych, transportowych, cyfrowych, zajmujących się organizacją wycieczek, imprez i wielu podobnych. Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://1ka.arnes.si/a/cbe1908f&language=15&language=15

Wiedza, opinie i doświadczenia naszej branży związanej z obsługą turystów rowerowych ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu optymalnej oferty.

Lider Projektu wszystkim uczestnikom badania oferuje dostęp do: 

  • raportu na temat wyników analizy potrzeb Szlaku Żelaznej Kurtyny,
  • priorytetowego dostępu do mentoringu i programów szkoleniowych oferowanych przez projekt,
  • opcjonalnego udziału w opracowywanym modelu zarządzania Szlakiem Żelaznej Kurtyny, w tym priorytetowy dostęp do platform rezerwacyjnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk