PROJEKTY DT

Projekty Departamentu Turystyki


I. Projekty aktualnie realizowane, w których uczestniczy Departament Turystyki:

 

Baltic Biking UPGRADE (BBU)
Interreg South Baltic

 

ICTr EuroVelo 13 – Szlak Żelaznej Kurtyny
Interreg Central Europe

 

South Baltic Horse Tourism
Interreg Baltic See seedmoney

South Baltic Horse Tourism LOGO EU

 

Pomorskie Trasy Rowerowe – Etap 2
Regionalny Program Strategiczny

 

Subregionalna Trasa Rowerowa
Regionalny Program Strategiczny

Subregionalna Trasa Rowerowa logo

 

 


II. Projekty zrealizowane:

 

Biking South Baltic logo