POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – Etap II

Pomorskie Szlaki Kajakowe r

Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II (2024-2030)

 

PSK II jest rozwinięciem i bezpośrednim następcą przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, dzięki któremu poprawiono standardy i bezpieczeństwo na szlakach kajakowych woj. pomorskiego na długości około 1200 km.

Przedsięwzięcie Pomorskie Szlaki Kajakowe etap II największy akcent stawia na dalszą poprawę bezpieczeństwa i sieciowości infrastruktury turystycznej Pomorskich Szlaków Kajakowych, uwzględniając także te inicjatywy, których nie udało się zrealizować wcześniej.

Niezbędne jest uzupełnienie sieciowości szlaków w postaci zagospodarowania kolejnych odcinków szlaków kajakowych, bądź ich uzupełnienie (dogęszczenie sieci), szczególnie tam, gdzie brakuje miejsc do zatrzymania się lub przystani kajakowych będących elementem etapowym lub zlokalizowane na początku czy końcu szlaku. Niezwykle ważne jest także zrealizowanie zadań, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo osób korzystających ze szlaków kajakowych na terenie województwa pomorskiego.

Istnieje także potrzeba dalszego oznakowania szlaków kajakowych, rozwoju i zagospodarowania miejsc związanych z obsługą ruchu kajakowego jak przystanie, stanice kajakowe, przenoski, miejsca odpoczynku (postoju), pola namiotowe itp. Pierwszy etap przedsięwzięcia i doświadczenia z jego realizacji oraz z okresu po realizacji poszczególnych zadań pokazały także dodatkowe potrzeby korzystających z nich kajakarzy.

Rynna Sulęczyńska, rzeka Słupia; fot. Ageron

W ramach PSK II wskazano inwestycje na szlakach kajakowych: Raduni, Motławy, Piaśnicy, Redy, Łupawy, Wieprzy, Wierzycy, Wdy, Kanału Wdy, Czarnej Wdy (Wody), Brdy, Wielkiego Kanału Brdy, Słupi, Kamienicy, Pilicy, Granicznej, Trzebiochy, Wielkiej Świętej – Tugi, Nogatu, Łeby, Kanału Chełst, Opływu Motławy, Zbrzycy, Chociny, Bytowej. W sumie przedsięwzięcie przewiduje realizację 111 zadań dot. budowy lub rozbudowy infrastruktury kajakowej.

W ramach przedsięwzięcia Samorząd Województwa Pomorskiego pełni rolę koordynatora /inspiratora. Beneficjentami tego zamierzania będą jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, przedsiębiorcy, stowarzyszenia itp.

Przydatne linki
Do pobrania