Wykrzyknik

Zmiany organizacyjne w Urzędzie

Informujemy, iż 18 czerwca 2024 roku podjęta została Uchwała Nr 751/554/24 Zarządu Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W celu usprawnienia funkcjonowania urzędu powstał nowy departament – Departament Turystyki i Sportu (DTS).

Cały pion z zastępcą dyrektora ds. sportu z Departamentu Edukacji i Sportu przyłącza się do Departamentu Turystyki. Pani Marta Chełkowska stała się dyrektorem Departamentu Turystyki i Sportu.

Ważne: lokalizacja, numery telefonów pozostają bez zmian.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk