POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Struktura krajowych i regionalnych tras rowerowych w województwie pomorskim

Pomorskie ma pomysł na system regionalnych i krajowych tras rowerowych

15.12.2021
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
15.12.2021

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało opracowanie wyznaczające strukturę krajowych i regionalnych tras rowerowych w województwie pomorskim

Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych jest opracowaniem, które pokazuje jak powinna wyglądać docelowa sieć tras rowerowych w województwie pomorskim.

Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter turystyczny i prezentuje układ tras rowerowych, dla których punktem wyjścia są trasy o randze krajowej i międzynarodowej. Zaprojektowana struktura uwzględnia w dużej części atrakcyjność turystyczną poszczególnych obszarów, dostępność komunikacyjną miejscowości oraz istniejącą infrastrukturę. Prace nad koncepcją polegały również na analizie dokumentów planistycznych gmin i sąsiednich województw pod kątem planów rozwoju turystyki rowerowej a ich kluczowe wnioski zawarte zostały w opracowaniu.

Struktura zbudowana została na zasadzie hierarchiczności. Najwyższą rangę mają trasy międzynarodowe i krajowe, natomiast trasy regionalne stanowią łączniki z atrakcyjnymi obszarami i miejscowościami. Najniższą rangę będą miały trasy lokalne, które powinny być dowiązane do tras wyższego rzędu. Nie są one jednak przedmiotem tego opracowania.

Druga część koncepcji dotyczy tras rowerowych istotnych z punktu widzenia mobilności i planowania systemu transportu w dziewięciu Miejskich Obszarach Funkcjonalnych województwa pomorskiego. Każdy z MOF-ów został tu szczegółowo opisany nie tylko pod kątem mobilności rowerowej.

Podstawą opracowania jest inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w województwie pomorskim oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Uzupełnieniem pozyskanych danych były natomiast spotkania z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych.

Pomorska Struktura regionalnych i krajowych tras rowerowych

Pobierz dokument ze strony PBPR
(https://pbpr.pomorskie.pl/books/koncepcja-struktury-przestrzennej-rowerowych-turystycznych-tras-krajowych-i-regionalnych-oraz-systemu-transportu-rowerowego-miejskich-obszarow-funkcjonalnych-w-wojewodztwie-pomorskim/)

Tekst: DTUMWP/PBRR

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk