POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Podsumowanie Pomorskich Tras Rowerowych w gminie Kosakowo

Podsumowanie Pomorskich Tras Rowerowych w gminie Kosakowo

W Mościch Błotach na granicy gminy Kosakowo i gminy Puck dokonano symbolicznego otwarcia nowy dróg rowerowych powstałych w ramach Pomorskich Tras Rowerowych.

Wydarzenie stanowiło podsumowanie projektu realizowanego w gminie Kosakowo. Rowery to doskonała dla środowiska alternatywa dla spalinowego transportu oraz dla zdrowia. Dzięki powstaniu nowych dróg rowerowych podróżowanie rowerem po gminie Kosakowo i powiecie puckim staje się atrakcyjniejsze, łatwiejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.

Podsumowanie PTR w gminie Kosakowo, fot, gm. Kosakowo

Podsumowanie PTR w gminie Kosakowo, fot, gm. Kosakowo

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Tadeusz Puszkarczuk- wójt gminy Puck oraz Anna Łapińska sekretarz gminy Puck – lidera projektu, Jacek Świdziński zastępca burmistrza Jastarni, Tomasz Legutko Główny Specjalista przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Dariusz Szymański kierownik budowy inwestycji, Michał Wójcik Inspektor Nadzoru Branży Drogowej oraz Tomasz Ślusarz z Biura Projektowego Drogado Sp. z o.o.

Źródło: https://gminakosakowo.pl/aktualnosci/podsumowanie-projektu-pomorskie-trasy-rowerowe/

lokalizacja inwestycji Gmina Kosakowo, Mapa PTR

lokalizacja inwestycji Gmina Kosakowo, Mapa PTR

Dla gminy Kosakowo wartość całego projektu wyniosła prawie 5,5 mln zł, z czego 793 tys. zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk