POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Departament Turystyki wspólnie z beneficjentami podsumowali realizację Pomorskich Tras Rowerowych

Departament Turystyki wspólnie z beneficjentami podsumowali realizację Pomorskich Tras Rowerowych

Przedsięwzięcie strategiczne Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 w bieżącym roku zostanie zakończone. To doskonały czas na podsumowanie wspólnej 7- letniej pracy.

W dniu 20 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Uroczystość otworzyli Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk i Dyrektor Departamentu Turystki pani Marta Chełkowska.

Podsumowanie realizacji Pomorskich Tras Rowerowych

Podsumowanie realizacji Pomorskich Tras Rowerowych

Beneficjenci wiodący projektu scharakteryzowali swoje inwestycje rowerowe jakie dotychczas udało się zrealizować.  Opowiedzieli także o sukcesach, problemach i wyzwaniach na przyszłość. Oprócz wystąpień liderów partnerstw, kierownik projektu Michał Bieliński przedstawił interaktywną mapę on-line (https://ptr.pomorskie.eu), stanowiącą narzędzie koordynacji oraz promocji a także planera podróży rowerowych trasami EuroVelo 10/13 i EuroVelo9/Wiślana Trasa Rowerowa.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja blogera turystycznego Szymona Nitki, który opowiedział o swoich wrażeniach z podróży trasą EuroVelo 10/13.

Ostatnim akcentem spotkania było wręczenie podziękowań  za współpracę wszystkim beneficjentom, które w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego wręczyli dyrektorzy Marta Chełkowska i Jan Szymański.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk