POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Drogowskaz - Błotnik

Nowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej w Stegnie i Gdańsku

07.10.2021
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
07.10.2021

Trwa budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od Mikoszewa do Drewnicy w Gminie Stegna. Gotowa jest już trasa EV9/WTR przez Wyspę Sobieszewską i jej połączenie z gminą Cedry Wielkie.

Na ukończeniu są nowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej wzdłuż przekopu wiślanego po stronie Gdańska i Gminy Stegna.

Miasto Gdańsk wybudowało już ok. 6 km bitumicznej drogi rowerowej i połączyło się trasą EuroVelo9/Wiślana Trasa Rowerowa z Gminą Cedry Wielkie. Dzięki tej inwestycji, po kornie wału wiślanego przejezdne są już odcinki do Błotnika i Cedr Wielkich oraz do Kiezmarka i strażnicy wałowej w Leszkowych (Gm. Cedry Wielkie, 12 km).

Gmina Stegna finalizuje budowę ponad 5 km bitumicznej drogi rowerowej na koronie wału rzeki Wisły od miejscowości Mikoszewo do Drewnicy. Na części tego odcinka od strony Drewnicy położony jest już asfalt. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia budowy 30 październik 2021 r.

Aktualny stan zaawansowania prac można śledzić na bieżąco:
na stronie www.ptr.pomorskie.eu
na naszym facebooku (link do profilu).

Ślady GPX: https://dt.pomorskie.eu/przebieg-trasy

Szukaj inspiracji rowerowych na www.pomorskie.travel/pl/aktywnie-rower

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk