BIKING SOUTH BALTIC!
Biking South Baltic – Badania rowerzystów zaproszenie do składania ofert

Biking South Baltic – Badania rowerzystów zaproszenie do składania ofert

29.06.2018
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
29.06.2018

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie badań ankietowych wśród rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10.

Celem zadania jest przeprowadzenie badania ankietowego będącego wsadem informacyjnym do analizy obrazującej stan i jakość turystyki rowerowej na przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 10.

dokładny opis zamówienia znajduje sie w Bazie Konkurencyjności pod ADRESEM

Ankieta badawcza wykonana została w ramach realizacji projektu „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (formularz ofertowy) do dnia 13.07.2018 roku do godziny 15.00 na adres mailowy p.ksiazek@pomorskie.eu

 

Biking South Baltic! – Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden

!BSB listwa unijna z numerem umowy logotypy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk