BIKING SOUTH BALTIC!
Zapytanie ofertowe w projekcie Biking South Baltic! / Interreg South Baltic

Zapytanie ofertowe w projekcie Biking South Baltic! / Interreg South Baltic

15.07.2019
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
15.07.2019

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

Celem zadania jest wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska oraz przygotowanie strony internetowej. Baza danych docelowo ma zawierać ok 1 000 rekordów (obiektów) znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 (zwanej dalej Bazą).

dokładny opis zamówienia znajduje sie w Bazie Konkurencyjności pod ADRESEM

Proszę o udzielenie odpowiedzi (formularz ofertowy) do dnia 24-07-2019 roku na adres mailowy: rowery@pomorskie.eu

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Biking South Baltic! – Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden

!BSB listwa unijna z numerem umowy logo

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk