PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Zakończono pierwszy etap rozbudowy przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich

Zakończono pierwszy etap rozbudowy przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich

Od wielu lat przystań Akademickiego Klubu Morskiego wymagała generalnego remontu. Przestarzała i niedoinwestowana przystań doczekała się pozytywnych zmian.

W ramach pierwszego etapu rozbudowy i przebudowy przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich przeprowadzono prace remontowe istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów w zakresie niezbędnym do dalszej ich eksploatacji.  Wykonano również nowy budynek sanitarny wraz z przyłączami oraz utwardzono teren pod zimowanie jachtów. W ramach projektu posadowiono tablicę informacyjno-promocyjną typu „żagiel”. Jednym z kluczowych wyzwań była budowa nowych pomostów cumowniczych w postaci pomostów pływających o konstrukcji pełno-betonowej wraz z niezbędnymi mediami ich wyposażeniem.  Dzięki realizacji projektu liczba miejsc cumowniczych na przystani zwiększyła się o 50 tj.:

  • 24 miejsca cumownicze dla jednostek LOA < 8,0 m
  • 15 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 10,0 m
  • 11 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 14,0 m.

    Przystań klubowa AKM I Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Podstawowym celem zrealizowanego projektu było zwiększenie liczby miejsc cumowniczych oraz podniesienie standardu oferty przystani jachtowej. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Przystań klubowa AKM I Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Warto wspomnieć, że ten niewielki klub ma bogatą historię. I mimo, że istnieje już 93 lata Akademicki Klub Morski w Gdańsku nadal ma dużo energii do działania i rozwoju. Początki AKM sięgają 1932 roku, kiedy to w Wolnym Mieście Gdańsku powstał oddział Akademickiego Związku Morskiego. Ukierunkowany był do polskich studentów, ale w przeciwieństwie do Akademickiego Związku Sportowego, kład nacisk nie tylko na wyniki sportowe, ale na wychowanie morskie. Po II wojnie światowej Związek i jego oddziały zostały zlikwidowane, a w 1956 roku reaktywowano go jako Akademicki klub Morski AZS przy Politechnice Gdańskiej. Największa świetność klubu przypadła na lata 60. i 70., kiedy młodzi absolwenci Politechniki Gdańskiej odbywali pionierskie rejsy i uczestniczyli w międzynarodowych regatach. Obecnie AKM liczy pond 50 członków, a, jego oferta skierowana jest nie tylko do studentów, ale do wszystkich, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia żeglarskie. Akademicki Klub Morski nie koncentruje się na przeszłości, stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom nowych pokoleń żeglarzy i przystosować do zmieniających się warunków uprawiania żeglarstwa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk