POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE
Lipusz_przystań I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Gmina Lipusz postawiła na rozwój infrastruktury kajakowej wokół rzeki Wdy

Rzeka Wda to szczególnie lubiany przez kajakarzy szlak wodny. W ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych gmina zrealizowała siedem inwestycji tj. przystanie kajakowe w Lipuszu (2), nad jez. Wieckim i Lubiszewskim i Szwedzki Ostrów oraz przenoski w Papierni i przy młynie w Lipuszu.

Uwieńczeniem dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę kajakową w gminie Lipusz jest zakończona budowa przystani kajakowej w Lipuszu. W ramach zadania powstał budynek sanitariatów wraz  z przyłączami, wybudowano cztery altany, wykonano miejsce do składowania kajaków, plac z nawierzchnią z geokraty, parking, miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych z nawierzchnią z kostki betonowej. Teren działki został ogrodzony prefabrykowanymi panelami systemowymi, także zainstalowano bramę wjazdową, przy której znajduje się tablica z regulaminem pola biwakowego. Do przystani można dojechać od ul. Lipowej dwoma nowymi zjazdami. Teren przystani posiada również monitoring wizyjny.

Lipusz_przystań I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Lipusz_przystań I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Inwestycja ta realizowana w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” została objęta współfinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8 Konwersja, działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lipusz_przystań I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Lipusz_przystań I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Rzeka Wda to szczególnie lubiany przez kajakarzy szlak wodny. Malownicza trasa z pięknymi widokami i wieloma walorami turystycznymi skłoniła gminę do wykorzystania tego potencjału. W ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych gmina zrealizowała siedem inwestycji tj. przystanie kajakowe w Lipuszu (2), nad jez. Wieckim i Lubiszewskim i Szwedzki Ostrów oraz przenoski w Papierni i przy młynie w Lipuszu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk