PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Pirs pasażerski w Krynicy Morskiej został przedłużony

Pirs pasażerski w Krynicy Morskiej został przedłużony

Długo wyczekiwana inwestycja przez środowisko żeglarskie została ukończona. Urząd Morski w Gdyni wykonał wydłużenie istniejącego nabrzeża o 65,5 metrów w stronę Zalewu Wiślanego

Głównym celem tego zamierzenia jest ograniczenie nadmiernego falowania w porcie i spłyceń przy pirsie pasażerskim. W ramach inwestycji wykonano także nową, liczącą 140 m część nabrzeża w kierunku do ulicy Gdańskiej, w tym 50 metrów nabrzeża postojowego i ponad 90 m umocnienia brzegu. Dzięki temu powstało więcej miejsc postojowych dla białej floty. Poprawi się także sytuacja bazowania i postoju jednostek w porcie w Krynicy Morskiej.

Pirs Krynica Morska / Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Ponadto dokonano wybrukowania prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem. Utworzono parking na 22 samochody. Dokonano również renowacji istniejącej części pirsu pasażerskiego poprzez wymianę nawierzchni na kostkę brukową. Z kolei na istniejącym pirsie wymieniono odbojnice i naprawiono infrastrukturę techniczną (wyposażenie i prace elektryczne i sanitarne). Ponadto zrewitalizowano zieleń wzdłuż nabrzeża.

Pirs Krynica Morska / Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Zadanie zostało zrealizowane przez Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”, którego finasowanie ponad 9,5 mln zł inwestycji pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk