POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE
Nadleśnictwa Warcino zadbało o kajakarzy na Wieprzy

Nadleśnictwa Warcino zadbało o kajakarzy na Wieprzy

Na 9 km odcinku szlaku Wieprzy powstały nowe przystanie w Kawce i Kępicach i przenoski kajakowe w Biesowicach, Kępce i Kępicach.

Przez tereny nadleśnictwa przepływają rzeki: Wieprza i Studnica. Na swych odcinkach posiadają one bardzo wartki nurt, niczym strumienie górskie. W ich korytach jest dużo naturalnych przeszkód (powalone drzewa, głazy). Gdy do tego dodamy częste „przenoski” to rysuje się idealne miejsce dla wytrawnych kajakarzy.

To z myślą w ostaniem czasie na 9 km odcinku szlaku Wieprzy powstały nowe przystanie w Kawce i Kępicach i przenoski kajakowe w Biesowicach, Kępce i Kępicach.

przenoska Kępka, Nadleśnictwo Warcino, Pomorskie Szlaki Kajakowe

Ten odcinek szlaku jest zróżnicowany, część trasy prowadzi przez wodę praktycznie stojącą ze względu na 3 elektrownie wodne, przed którymi są rozlewiska. Na szczególną uwagę zasługuje to przed elektrownią w Kępce. Między tymi odcinkami rzeka płynie terenem zalesionym, malowniczymi jarami, tworząc bystrza, od czasu do czasu w korycie rzeki pojawiają się zwalone drzewa, które jednak nie stwarzają większych problemów przy ich pokonywaniu. Odcinek dostarczający emocji wprawnym kajakarzom, jak i osobom mniejszym doświadczeniem kajakarskim.

przystań Kępice, Nadleśnictwo Warcino, Pomorskie Szlaki Kajakowe

Infrastruktura zrealizowana w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – wśród dopływów Wieprzy” przy wsparciu środków UE z RPO WP 2014 2020 w dużym stopniu uprzyjemni i ułatwi spływy rzekami: Studnicy, Wieprzy, Pokrzywnej, a także na jeziorze Obłęskim. W każdej lokalizacji zostały zamontowane tablice informacyjno-promocyjne i znak wodny ułatwiające lokalizację kajakarzy na trasie spływu. Przystanie wyposażone są m.in. w pomosty stałe wraz z trapem do wodowania (cumowania) kajaków, tablice informacyjno – promocyjne oraz oznakowanie wodne i drogowe.

Z kolei przenoski kajakowe przy istniejących elektrowniach wodnych i garbarni posiadają naturalne miejsca do wyciągania kajaków (slip), oznakowanie, następnie odgrodzone lub wyznaczone przejście do miejsca wodowania, na którym powstały pomosty stałe z trapem i rynną do spuszczania kajaków, schody terenowe, umocnioną linię brzegową za pomocą faszyn oraz oznakowanie informacyjne, wodne i drogowe.  Powstała infrastruktura turystyczna jest ogólnodostępna dla kajakarzy.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk