PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Marina w Pucku gotowa do przyjęcia żeglarzy

Marina w Pucku gotowa do przyjęcia żeglarzy

Nowa marina w Pucku będzie dysponowała 98 nowymi miejscami do cumowania jachtów i białej floty.

Już 22 lipca br. nastąpi uroczyste otwarcie I etapu rozbudowy i przebudowy portu w Pucku umożliwiającej rozwój jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.  Prace nad rozbudową samej mariny w Pucku trwały 1,5 roku.

Nowa marina będzie dysponowała 98 nowymi miejscami do  cumowania jachtów i białej floty.

Marina w Pucku gotowa do przyjęcia żeglarzy

Kluczowym wyzwaniem inwestycji była budowa części falochronu północnego i stałego pomostu połączeniowego o długości 180 metrów wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów. Roboty hydrotechniczne to przede wszystkim pogrążenie ścianki szczelnej, stanowiącej podstawę konstrukcji pomostu oraz falochronu, wykonanie żelbetowej nadbudowy oraz narzutu kamiennego, a także roboty czerpalne. Wykonano również nawierzchnię z kostki, przebudowano fragment ul. Żeglarzy oraz montaż wyposażenia hydrotechnicznego. Na pomostach zainstalowano postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. Dodatkowo marinę wyposażono w przenośne, kontenerowe sanitariaty, mały bosmanat i stałe urządzenie do odbioru zanieczyszczeń z jachtów.

Marina w Pucku gotowa do przyjęcia żeglarzy

Zamierzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucki dla umożliwienia rozwoju jej funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”. Jest to największa inwestycja również pod względem finansowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska.  Wartość projektu to blisko 39 mln zł, w tym ponad 22 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020).

Marina w Pucku gotowa do przyjęcia żeglarzy

W kolejnych latach planowany jest dalszy etap inwestycji dotyczący rozbudowy falochronu północnego i wschodniego, zaplecza i instalacji pomostów. Elementem tego całego przedsięwzięcia jest również inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni dotycząca budowy falochronu zachodniego, który m.in. będzie pełnił funkcję osłonową dla mariny. Docelowo marina będzie dysponowała łącznie ok. 250 miejscami do cumowania jachtów oraz statków białej floty kursujących m.in. na Półwysep Helski.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk