PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
W Rzucewie rozbudowany został pomost przy plaży nad Zatoką Pucką. Obiekt przedłużono o blisko 50 metrów.

W Rzucewie rozbudowany został pomost przy plaży nad Zatoką Pucką. Obiekt przedłużono o blisko 50 metrów.

Dzięki otrzymanym środkom Gmina Puck zrealizowała zadanie o kluczowym znaczeniu na turystyki i rekreacji wodnej w regionie. W ramach projektu przedłużono istniejący pomost w Rzucewie o 43 m.

Do rozbudowanego pomostu zainstalowano istniejący pomost pływający, połączony trapem  zejściowym. Ma to umożliwić cumowanie w tym miejscu większej liczby jednostek. W sumie będzie mogło cumować 10 jednostek. W 2022 r. zakres projektu rozszerzono o obiekt kubaturowy tj. sezonowa bezobsługowa toaleta. Powstały sanitariat   jest wyposażony w 1 toaletę, 1 umywalkę, urządzenie do dozowania mydła, puszkę do wydawania ręczników papierowych, suszarkę elektryczną do rąk, kosz na śmieci, wentylator wyciągowy, system elektrycznego dogrzewania pomieszczenia. Toaleta jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do toalety jest wyposażone w urządzenie umożliwiające pobór opłaty za korzystanie z niej oraz mechanizm samozamykający drzwi. W ramach projektu posadowiono tablicę informacyjno-promocyjną typu „żagiel”.

Projekt przyczynia się do poprawy zagospodarowania wokół pomostu i przystani. Turyści będą mieli możliwość zwiedzania w Rzucewie Osady Łowców Fok, starej Cegielni i Zamku. Nowa infrastruktura przystani poprawi dostępność do tych obiektów.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk