PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Skończono I  etap rozbudowy portu jachtowego w Górach Zachodnich

Skończono I etap rozbudowy portu jachtowego w Górach Zachodnich

Przebudowany port jachtowy w Górach Zachodnich przyczyni się do wzmocnienia potencjału żeglarskiego w obszarze Zatoki Gdańskiej i Pętli Żuławskiej

Przebudowa portu żeglarskiego była ważną inwestycją dla Gdańska. Obiekt od czasu wybudowania w 1957 roku do momentu rozbudowy w 2022 r. był poddany niewielkim modernizacjom i remontom. Z uwagi na skalę planowych prac przebudowę portu podzielano na dwa etapy.

W ramach I etapu projektu trwającego w latach 2021- 2022 wykonano nową konstrukcję nabrzeży stałych i pomostów pływających. Pomosty zostały wyposażone w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe, poboru wody i energii elektrycznej. Przy nabrzeżu północnym zainstalowano urządzenie do poboru zrzutu nieczystości sanitarnych z jednostek pływających. Przebudowano także sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. Ponadto zagospodarowano teren, w tym utwardzono drogi i place do wjazdu do portu, przemieszczania i garażowania/zimowania jednostek pływających. Teren mariny został również ogrodzony i oświetlony lampami LED. Nowa marina może przyjąć 180 jachtów o długości poniżej 18m.

Marina Gdańsk Górki Zachodnie Zatoka Gdańska i Pętla Żuławska

Przebudowany port jachtowy w Górach Zachodnich, z pewnością przyczyni się do wzmocnienia potencjału żeglarskiego w obszarze Zatoki Gdańskiej i Pętli Żuławskiej.

Inwestycja o wartości 19,2 mln zł została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Zadanie w 67,8% zostało sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i w środków własnych z budżetu Gmina Miasta Gdańska.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk