PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska

Dobiegają końca prace w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej

Kończą się główne prace przy rozbudowie portu jachtowego, które są realizowane przez Miasto Krynica Morska i Urząd Morski w Gdyni. Inwestycje mają się zakończyć w tym roku.

W zakresie zadania koordynowanego przez samorząd wyburzono budynek klubowy i zbudowano budynek do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym łączący w sobie funkcje bosmanatu, centrum konferencyjno-szkoleniowego, zaplecza socjalnego, miejsca do przechowywania łodzi i sprzętu wodnego. Trwają również prace wykończone w nowo powstałym budynku.  W obiekcie zaprojektowano dwie, odrębne strefy: socjalno-biurową po stronie wschodniej oraz magazynową (hangar) po stronie zachodniej. Wokół budynku powstały już m.in. place manewrowe oraz postojowe dla łodzi, ciągi piesze, ogrodzenie i wykonano oświetlenie. Zainstalowano pomost pływający, przy którym będzie mogło zacumować 13 jachtów. Obecnie instalowane jest oświetlanie i przełącza wodne oraz elektryczne na pomostach.  Wykonywane są końcowe prace nad zintegrowanym systemem poboru opłat. W przygotowaniu jest postępowanie na wymianę 4 pomostów i zakup wózka widłowego.

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska – pomost Krynica Morska

Z kolei inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni dotyczy przedłużenia pirsu pasażerskiego i zabezpieczenia skarpy. Dotychczas zakończono roboty obejmujące przedłużenie pirsu o 65,5 metrów w stronę Zalewu Wiślanego. W realizacji są prace związane z zabezpieczeniem skarpy wraz z wydłużeniem nabrzeża tj. roboty branżowe (elektryczna i sanitarna) oraz brukarskie parkingu. Ponadto rozpoczęto wykonanie podbudowy oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego. Przygotowaniu jest również zadanie dot. remontu nawierzchni, wymiany odbojnic oraz naprawy infrastruktury technicznej na istniejącym fragmencie pirsu.

Oba projekty są finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska hangar Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska hangar Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska – rozbiórka klubu Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska – pomost Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska – pomost Krynica Morska

rozbudowa portu jachtowego Krynica Morska – pirs pasażerki Krynica Morska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk