Rozpoczynamy nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa!

Rozpoczynamy nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa!

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”. Zarząd przeznacza na ten cel kwotę 70 000 zł

Dotacją Województwa zostaną wsparte przedsięwzięcia mające na celu rozwój turystyki i krajoznawstwa. Komisja konkursowa oceniając złożone oferty uwzględni zarówno zawartość merytoryczną proponowanych działań, jak też spójność i rzetelność przygotowanych wniosków.

Przy wypełnianiu oferty należy bardzo wnikliwie zaplanować proponowane rezultaty zadania, gdyż w przypadku otrzymania dofinansowania, oferent będzie miał możliwość dostosowania zakresu rzeczowego i harmonogramu do otrzymanej kwoty, ale bez odstąpienia od osiągnięcia zakładanych rezultatów (ust. V pkt 10 ogłoszenia konkursowego). Uzasadnione i niezależne od oferenta zmiany w rezultatach muszą być w trakcie realizacji zadania zgłaszane do Departamentu Turystyki wraz z propozycją alternatywnego rozwiązania. Departament Turystyki podejmie decyzję o zasadności zmian i ewentualnej konieczności podpisania aneksu do umowy.

Analogicznie do roku ubiegłego, zgodnie ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oferent jest zobowiązany zapewnić równy dostęp wszystkim osobom uczestniczącym w realizowanych wydarzeniach, jak również powinien zaplanować rozwiązania mające zapewnić dostępność już na etapie składania oferty.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do 10 lutego 2023 roku do godz. 15.45. Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Decyduje data wpływu.

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 20 tys. zł”

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Turystyki UMWP:

Małgorzata Wojtowicz
tel. 58 326 83 56
e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

Bożena Murańska
Tel. 58 326 83 58
e-mail: b.muranska@pomorskie.eu

 

Do pobrania:

Uchwała 39_420_23 ogłoszenie konkursu

Załącznik 1_do uchwały

Załącznik 2_do uchwały

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk