POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE
Przenoska kajakowa w Kozinie

Przenoska kajakowa w Kozinie

Gmina Czarna Dąbrówka w miejscowości Kozin na rzece Łupawa  wykonała przenoskę kajakową

Sama przenoska przez jaz jest wzorcowym przykładem jak w „wygodny” sposób można pokonać przeszkodą na rzece (jaz). W dość ograniczonym terenie  pomiędzy rzeką a pobliską pstrągarnią i terenami Lasów Państwowych przy wsparciu  PGW Wody Polskie, udało się wygospodarować  przestrzeń pod ciąg pieszy, pomosty i rynnę do spławiania kajaków. Zastosowano materiał z kompozytu co pewnością  wpłynie na trwałość inwestycji. 

Przenoska Kozin

Zamierzenie  zostało zrealizowane w ramach  projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Czarna Dąbrówka” objętym współfinasowana ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014 – 2020.  Długo wyczekiwana przez środowisko kajakowe przenoska z prawdziwego zdarzenia z pewnością zachęci turystów do odwiedzenia tych terenów.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk