PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Postęp prac przy budowie mariny w Pucku

Postęp prac przy budowie mariny w Pucku

Ruszyły prace przy budowie portu jachtowego w Pucku budowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego "Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska"

Wykonano już roboty rozbiórkowe, wykopy oraz zakotwiono elementy posadowienia nabrzeża zamykającego. Trwają prace budowalne – betonowanie, budowa platformy pod pomost stały i pogrążanie ścianki. Zakres prac wpisuje się w I etap budowy puckiej mariny obejmującej wykonanie części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 metrów wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowanie nasady zaplecza portu. W sumie powstanie 98 nowych miejsc postojowych dla jachtów. Prace postępują zgodnie z harmonogramem a całość inwestycji ma być gotowa we wrześniu 2023 roku.

 

Zamierzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucki dla umożliwienia rozwoju jej funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”. Jest to największa inwestycja również pod względem finansowym tj. o wartości 32,8 mln zł (w tym 84% stanowi dofinasowanie z RPO WP 2014 – 2020), która została ujęta w przedsięwzięciu strategicznym pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk