POMORSKI SZLAK ŚW. JAKUBA

Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku Pomorski Szlak św. Jakuba – RECReate

Celem projektu jest wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego po to by wykorzystać je do rozwoju regionalnego jako nowego produktu turystycznego w regionie Południowego Bałtyku – Szlak Turystyczny św. Jakuba oraz mobilizacja społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży) wokół wspólnej inicjatywy. Szlak św. Jakuba zyskał ostatnio na znaczeniu (został dodany do listy dziedzictwa kulturowego UNESCO w roku 1987) w związku z pragnieniem Europejczyków powrotu do europejskich korzeni kulturowych. Chodzi przede wszystkim o to, by zachęcić ludzi do wolniejszego przemierzania różnych krajów i regionów oraz zasmakowania w różnorodności tychże i zrozumienia ich specyfiki. Odpowiada to starożytnym zwyczajom, kiedy to ludzie spędzali setki dni przemierzając drogę do Santiago de Compostella i jednocześnie stykali się z różnorodnością kulturową, nowymi ideami i trendami rozwoju. Szlak św. Jakuba również kiedyś istniał w rejonie Południowego Bałtyku sięgając od Królewca przez Gdańsk i Szczecin do Rostoku i dalej na zachód. Celem projektu jest odtworzenie tego szczególnego szlaku i połączenie istniejącego dziedzictwa z szerszą siecią europejską.

Główną przesłanką przedsięwzięcia jest:

 1. włączenie krajów Południowego Bałtyku do „europejskiej rodziny” poprzez reaktywację nadbałtyckiej części europejskiego szlaku kulturowego,
 2. podnoszenie świadomości i tożsamości mieszkańców, a także ich poczucie dumy z miejsca zamieszkania na ważnym europejskim szlaku kulturowym,
 3. podnoszenie wśród mieszkańców regionów poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie przeszłości i tradycji tego zakątka Europy, w którym żyją, dla kultury całego kontynentu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
 4. aktywizacja mieszkańców: bez względu na status społeczny i ekonomiczny, czy sprawność fizyczną, do kreowania szlaku przebiegającego przez ich tereny poprzez:
  1. regionalne rzemiosło, potrawy i kuchnie swojego regionu, tradycje, obrzędy, etc.
  2. dbałość o zabytki kultury, zwyczaje i pamiątki przeszłości itp.
  3. zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz poznawania ich specyfiki kulturowej
  4. aktywizacja turystyczna osób starszych, niepełnosprawnych, małżeństw z małymi dziećmi spędzających wakacje w domu.

www.re-create.pl

Podsumowanie projektu (prezentacja PDF)