ENJOY SOUTH BALTIC!

ESB! Jest to nowy, innowacyjny projekt i transgraniczne realizowane przez partnerów z Polski, Litwy i Niemiec.

Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Przez bezpośredniej współpracy z sektorem prywatnym bałtycki oferta turystyczna powinna stać się bardziej widoczny na globalnym rynku turystycznym.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie koncentrowała się na tworzeniu nowych produktów turystycznych oraz pakietów na podstawie unikalnych zasobów i obserwowane trendy w turystyce. Drugim krokiem będzie zaprojektowany do uruchomienia nowych produktów na określonych rynkach. W tym celu niezbędne będzie podłączenie Południowy Bałtyk touroperatorów oraz agencje turystyczne z branży turystycznej w krajach perspektywy docelowych, które komunikują się z klientem końcowym, tj turystom, dla których oferta została opracowany. Branża turystyczna MŚP są kluczowymi partnerami w system zarządzania ofertą turystyczną i sprzedaży. Połączenie sił przyniesie korzyści dla regionu i jego przemysł turystyczny.

Kontakt:
Bożena Murańska
tel. 058 326 83 58
e-mail: b.muranska@pomorskie.eu