MAPA POMORSKIE KĄPIELISKA

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska” zgłoszona została potrzeba realizacji 137 inwestycji kąpieliskowych na terenie województwa pomorskiego, co zaprezentowane zostało na poniższej mapie.

link: maps.google https://www.google.com/maps/d/u/2/embed?mid=16G9HmxTtAgIlvasALUHZgt_FO0MbnL4&ehbc=2E312F