Dokumenty strategiczne PTR
 

Wytyczne infrastruktury rowerowej PTR 
(wersja 09.2019) PDF

1. Aktualizacji Analiza Wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe - 2016 

 Wykaz miejsc postojowych     

Karty zadań 

      

2. Rekomendacje zastosowania technologii budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych Wisły wraz z kosztorysem 

 

 

3. Koncepcja Oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych

   

pełen wykaz materiałów TUTAJ

 

4. Koncepcja Zagospodarownia miejsc postojowych

pełen wykaz materiałów TUTAJ

 

5. Analiza Wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe - 2015

 

 

6 .Katalog Rozwiązań Modułowej infrastruktury rowerowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 - 2013

Dokumenty strategiczne PTR

!Pomorskie Wytyczne Rowerowe - Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim ISBN.pdf

!Pomorskie Wytyczne Rowerowe - Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim

Rekomendacje dotyczące technologii budowy tras rowerowych po wałach wiślanych I Pomorskie Trasy Rowerowe

Rekomendacje dotyczące technologii budowy tras rowerowych po wałach wiślanych oparte na budowie i strukturze pomorskich wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisła

Koncepcja Oznakowania Tras I Pomorskie Trasy Rowerowe

Dokument zawiera opracowane rekomendacje związane z poprawnym oznakowaniem Pomorskich Tras Rowerowych na rok 2015. UWAGA: w związku ze zmianami w przedsięwzięciu jak i w przepisach prawnych...

Koncepcja zagospodarowania miejsc postojowych I Pomorskie Trasy Rowerowe

Dokument zawiera wytyczne dotyczące budowy optymalnych rozwiązań dla turystów rowerowych w postacie miejsc postojowych

Koncepcja modelu zarządzania i promocji I Pomorskie Trasy Rowerowe

Niniejszy dokument opisuje założenia strategii i komunikacji produktów turystycznych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i...

Wytyczne infrastruktury rowerowej ver. 09_2019 I Pomorskie Trasy Rowerowe

Wytyczne infrastruktury rowerowej PTR stanowią uzupełnienie do obowiązujących norm budowlanych i mają za zadanie zachowania jakości i standardu wybudowanych elementów w ramach PTR.

Katalog rozwiązań modułowej infrastruktury rowerowej

Celem dokumentu jest opracowanie propozycji zagospodarowania przestrzeni publicznej w ramach międzynarodowych szlaków rowerowych i kajakowych.

Kontakt

Michał Bieliński - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Piotr Książek
Tomasz Legutko

Departament Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

tel. 58 32 68 360
tel. 58 32 68 327 
e-mail: rowery@pomorskie.eu

F: https://www.facebook.com/PomorskieTrasyRowerowe