Dokumenty strategiczne
 

1. Aktualizacji Analiza Wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe - 2016 

 Wykaz miejsc postojowych     

Karty zadań 

      

2. Rekomendacje zastosowania technoilogii budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych Wisły wraz z kosztorysem 

 

 

3. Koncepcja Oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych

   

pełen wykaz materiałów TUTAJ

 

4. Koncepcja Zagospodarownia miejsc postojowych

pełen wykaz materiałów TUTAJ

 

5. Analiza Wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe - 2015

 

 

6 .Katalog Rozwiązań Modułowej infrastruktury rowerowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007 - 2013

Kontakt

Michał Bieliński - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Piotr Książek
Tomasz Legutko

Departament Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

tel. 58 32 68 360
tel. 58 32 68 327 
e-mail: rowery@pomorskie.eu