Nagroda Marszałka WP

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2023 rok.

22.05.2024
Jacek Adamczewski
Jacek
Adamczewski
AUTOR
Jacek Adamczewski
Jacek
Adamczewski
22.05.2024

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie roku
  2. Innowacja w turystyce
  3. Oferta turystyczna
  4. Osobowość roku
  5. Inwestycja w turystyce
  6. Kategoria specjalna „Przestrzeń przyjazna zdrowiu”

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”, przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

W tym roku Kategoria specjalna (dotycząca jednostek samorządu terytorialnego) to „Przestrzeń przyjazna zdrowiu”. Kategoria ta ukierunkowana jest na nasze otoczenie, potrzebę zrozumienia relacji pomiędzy architekturą, infrastrukturą miejską a środowiskiem i potrzebą zapewnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego zarówno mieszkańca jak i turysty.

Kryteria oceny kategorii specjalnej:

  • Bezpieczna i przyjazna przestrzeń 0-4 pkt
  • Oferta prozdrowotna wykorzystująca walory przestrzeni 0-4 pkt

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 22.05.2024- 21.06.2024

Pisemne składanie wniosków na adres (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie) „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

Wnioski można składać również wypełniając formularz online dostępny pod linkiem:

https://ankiety.pomorskie.eu/275931

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej (w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną podpisany załącznik należy zeskanować i udostępnić w formularzu online)

W związku ze zmianami, prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.

Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: j.adamczewski@pomorskie.eu

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki 4 października 2024 w Centrum Konferencyjnym Olivia Star Top w Gdańsku.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. (58) 32-68-350

e-mail: sdt@pomorskie.eu, j.adamczewski@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk