Badania DT
Sonda doświadczeń i preferencji rowerowych 2023 – wyniki

Sonda doświadczeń i preferencji rowerowych 2023 - wyniki

Dane z Sondy Doświadczeń i Preferencji Rowerowych 2023 zebrane. Rowerzyści opisali swoje wycieczki i wyprawy rowerowej. W badaniu wzięło udział 1 080 respondentów, dostarczając cennych wskazówek dla rozwoju mobilności rowerowej w regionie.

SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Zebrano informacje z 1 080 wypełnionych ankiet internetowych (luty  – połowa marca 2024 r.). Pytania zostały podzielone na dwa panele:

  1. ogólny – w którym pytano o ogólne preferencje rowerowe
  2. szczegółowy – dotyczący doświadczeń z wyjazdów rowerowych po województwie pomorskim w roku 2023

Infografika Pomorska Sonda Doświadczeń i preferencji rowerowych 2023

 

W ramach Sondy zostały także zadane pytania odnoszące się do oczekiwań rowerzystów pod względem ofert turystycznych.

„Sonda pokazuje jakie doświadczenia i oczekiwania mają pomorscy rowerzyści, jak i osoby odwiedzające nasz region, których ocena jest równie ważna.” – Marta Chełkowska Dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 Co wiemy ?

97% respondentów zadeklarowało pochodzenie z województwa pomorskiego. Łącznie 63% respondentów określiło swój wiek w przedziałach 31-40 oraz 41-50 lat

Wykres 1 _ kilometry przejechane w podziale na wiek _ SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Ankietowani wskazali, że rocznie przejeżdżają na rowerze:

29 % – do 1 tysiąca kilometrów
40 % – od 1 do 3 tysięcy kilometrów

101-200 ZŁ DZIENNIE, TYLE NAJCZĘŚCIEJ WYDAWALI ROWERZYŚCI PODCZAS SWOJEJ GŁÓWNEJ WYPRAWY ROWEROWEJ W ROKU 2023

84 % ankietowanych oświadczyło, że jeszcze nigdy nie brało udziału w zorganiozowanej przez podmiot zewnętrzny wyprawie rowerowej, a 69 % nie korzystało z wyjazdów zorganizowanych przez grupy turystyczne.

Wykres 9 _ Czy skorzystałeś z organizowanych przez podmioty zewnętrzne wyprawy rowerowe _ SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Mapy online kluczem do informowania o szlakach i trasach rowerowych

Wg 58 % respondentów kluczowym źródłem wiedzy na temat wycieczek jednodniowych czy wypraw rowerowych są mapy online oraz rekomendacje od znajomych czy rodziny.

Wykres 11 _ kluczowe źródła informacji przy przygotowaniu się do wyjazdów rowerowych _ SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Pociąg najlepszym partnerem roweru?

Wykres 12 _ Czy korzystałeś z innych niż rowery środków transportu podczas wyjazdów rowerowych _ SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

61% respondentów skorzystało z innego środka transportu podczas wyjazdów rowerowych, co obejmowało dojazd do miejsca startu, podróż w trakcie wyjazdu rowerowego lub powrót z niego. Wskazano także, że ten środek transportu wymaga poprawy pod względem dostępności dla rowerów. Tak samo należy ocenić wykorzystanie autobusów miejskich czy o zasięgu regionalnym, gdyż w większości ta flota nie jest dostosowana do przewozów rowerów w większej liczbie.

Trasa EuroVelo 10/13 najcześciej wybieraną trasą rowerową w roku 2023.

Pomorskie odcinki trasy EuroVelo 10/13 zostały wskazane jako najczęściej wybierane miejsca na wyjazdy rowerowe. Najmniej ankietowanych jeździło po szlakach Kaszubskiej Marszruty.

Wykres 16 _ Trasy uczęszczane przez ankietowanych podczas wyjazdów rowerowych w roku 2023 – SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Warto wspomnieć, że ponad 2% udzielających informacji w tym elemencie wskazało drogi rowerowe przy drogach wojewódzkich jako miejsce wykorzystywane do wyjazdów rowerowych.

Co powinna zawierać idealna oferta dla rowerzysty w Karcie Turystycznej?

Ankietowani wskazali, że kluczowymi elementami w Karcie Turysty dla rowerzystów, które skłoniłyby ich do skorzystania z niej są: oferty noclegów, gastronomii oraz serwisów rowerowych.

Wykres 18 _ Jakie powinny być kluczowe usługi ujęte w Karcie Turysty ? – SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Karta Turysty dla rowerzysty? Czemu nie!

Ankietowani mieli swobodę wypowiedzenia się także na temat oczekiwanej oferty dla rowerzystów w ramach Karty Turysty.  Jako główną usługę wskazano zniżki na transport publiczny na przewóz roweru (33 %). Za transport publiczny należy uznać w tym elemencie autobusy, pociągi, promy czy tez innych prywatnych przewoźników przy trasach rowerowych.

Dwie wyróżniające się pozycje w tym zestawieniu to usługi ubezpieczenia podróżnych oraz wsparcie w trudnych sytuacjach (łącznie 8 %)

Wykres 20 _ Kluczowe usługi które wg. ankietowanych powinny być ujęte w Karcie Turysty - SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023Wykres 20 _ Kluczowe usługi które wg. ankietowanych powinny być ujęte w Karcie Turysty – SONDA DOŚWIADCZEŃ I PREFERENCJI ROWEROWYCH 2023

Badanie zostały zrealizowane przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk