Relacja z konferencji „Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania”

Relacja z konferencji „Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania”

W poniedziałek, 18 marca br., interesariusze wybranych pomorskich szlaków kulturowych wzięli udział w konferencji „Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Była to okazja do spotkania w gronie osób zainteresowanych tą tematyką, a także wymiany zdań nt. rozwoju szlaków kulturowych w województwie pomorskim.

Celem wydarzenia było pogłębienie dialogu na temat szlaków kulturowych wśród podmiotów z terenu całego województwa, szczególnie nt. Szlaku Kopernikowskiego, Szlaku Zamków Gotyckich, Pomorskiego Szlaku Cysterskiego oraz Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Konferencję otworzyły przemówienia p. Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, oraz p. Marty Chełkowskiej, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP.

Wspólnie pochylaliśmy się nad zagadnieniem zarządzania szlakami kulturowymi, ich koordynacji, a także podziału zadań z tego zakresu między podmioty w regionie. W złożone kwestie wokół tych tematów wprowadził zebranych prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt.

Konferencja Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania

Prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt

Przedmiotem naszego zainteresowania była nie tylko teoria, ale także praktyka. To jej było poświęcone wystąpienie pani Izabeli Narożniak-Jakubowskiej, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Polskie zamki gotyckie”. Pani Dyrektor podzieliła się swoim doświadczeniem zebranym dzięki pracy w organizacji na co dzień zajmującej się koordynacją Szlaku Zamków Gotyckich.

Izabela Narożniak-Jakubowska, Dyrektor biura Stowarzyszenia „Polskie zamki gotyckie”

Mieliśmy także możliwość zapoznania się z perspektywą turysty, który jest głównym adresatem oferty związanej ze szlakami kulturowymi. Pani Sabina Lawrów, podróżniczka, autorka bloga „Sama Przez Świat”, zaprezentowała swoje spostrzeżenia z zakresu obecności w internecie czy sposobów poszukiwania przez młodych informacji o pomysłach na podróże.

Konferencja Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania

Sabina Lawrów, podróżniczka, autorka bloga „Sama Przez Świat”

Przed nami dalsze działania mające na celu rozwój pomorskich szlaków kulturowych i pogłębienie współpracy w regionie.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk