53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK – ruszyły zapisy

53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK – ruszyły zapisy

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń na 53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK organizowany przez Klub Turystów Motorowych, który odbędzie się w Gdańsku i potrwa od 17 do 19 maja 2024 r. Ilość miejsc ograniczona!

Cel Zlotu:

 • integracja środowiska turystyki motorowej
 • oddanie hołdu żołnierzom, pocztowcom i mieszkańcom Gdańska
 • poznanie piękna miast Gdańsk
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa w turystyce motorowej
 • pamięć o naszej historii
 • wymiana doświadczeń Przodowników Turystyki Motorowej PTTK
 • poszerzenie kadry Przodowników Turystyki Motorowej PTTK
 • rekreacja, wypoczynek i krajoznawstwo
 • realizacja hasła „Turystyka łączy pokolenia”

Organizatorzy Zlotu z inicjatywy Komisja Turystyki Motorowej Zarząd Główny PTTK:

 • PTTK Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku,
  Długa 45, 80-827 Gdańsk, tel. 58 301 60 96, e-mail: zarzad@pttk-gdansk.pl,
 • Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” przy PTTK Oddziale w Gdańsku,
 • Koło PTTK „Fregata” przy Morskim Oddziale Straży Granicznej,
 • Koło PTTK De-Ptaki przy PTTK Oddziale w Gdańsku.

Warunki uczestnictwa:

 • Zlot ma formę otwartą. W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy PTTK i Przewodnicy PTTK oraz zrzeszeni członkowie w PTTK wraz z rodzinami.
 • Posiadanie legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowska za rok 2024. Osoby nie będące członkami PTTK, mają obowiązek opłacić ubezpieczenie od NNW na czas trwania Zlotu we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów w miejscu zakwaterowania, zniszczone mienie przez uczestników Zlotu.
 • Wszyscy uczestnicy Zlotu są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu oznaczeń zlotu.

Zgłoszenia uczestników i rezerwacja miejsc:

Zgłoszenia imienne uczestników na 53. Centralny Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK należy przesyłać na załączonej do niniejszego Regulaminu Karcie Zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia wpisowego (ksero dowodu wpłaty) do dnia 15 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem:

Szczegółowe informacje w załącznikach do pobrania oraz na stronie PTTK (https://pttkgdansk.pl/53-centralny-zlot-turystow-zmotoryzowanych-pttk/)

Załączniki poniżej.

53 CENTRALNY ZLOT TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH PTTK 2024

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk