Mostek w Dębkach, gm Krokowa 1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 - wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 337/532/24 z dnia 14 marca 2024 r., otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 - wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

Treść uchwały nr 337/532/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 marca 2024 r. sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2024 wraz z załącznikami i stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących podpisywania umów prosimy o kontakt: Małgorzata Wojtowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, tel. 58 3268356; e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk