Rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Choczewo-Lubiatowo, utrudnione poruszanie się po szlakach turystycznych rowerowych, pieszych i konnych

Rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Choczewo-Lubiatowo

 Informujemy, że na terenie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Choczewo-Lubiatowo oraz linii energetycznych związanych z budową elektrowni morskich wiatrowych rozpoczęły się prace przygotowawcze.

Na terenie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Choczewo-Lubiatowo rozpoczęto prace przygotowawczych polegające na wycince drzew w miejscach badań geologicznych.

Wycinka drzew na tym obszarze prowadzona jest również w okolicy trasy EuroVelo 10/13. Wywózka drewna odbywa się także drogą przeciwpożarową nr 6, czyli po trasie EuroVelo 10/13. Prace mają potrwać do marca, a zniszczona droga ma zostać przywrócona do stanu sprzed inwestycji.

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Zanim rozpoczną się pogłębione badania geologiczne, teren ten będzie musiał być zbadany do głębokości 6 metrów pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów. Badania te przebiegają pod nadzorem archeologicznym i przyrodniczym. Ponadto w najbliższym czasie na terenie przeznaczonym pod pogłębione badania geologiczne rozpocznie się karczowanie.

Za badania terenowe, które rozpoczną się wiosną 2024, odpowiada partner spółki PEJ – amerykańska firma Bechtel. Wiedza z zakresu geologii pozyskana na tym etapie posłuży również do wypracowania określonych rozwiązań projektowych w związku z trwającą realizacją umowy na prace inżynieryjne Polskich Elektrowni Jądrowych z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzono zakaz wstępu do lasu w związku z rozpoczęciem wycinek drzew pod inwestycje energetyczne na obszarze nadleśnictwa Choczewo, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Pomorskiego.

Inwestycje w Gminie Choczewo EJ i morskie farmy wiatrowe

Celem tego działania jest przygotowania miejsca pod przeprowadzania linii energetycznych związanych z budową elektrowni morskich wiatrowych.

Lokalizacja inwestycji PEJ oraz przyłączy energetycznych na potrzeby elektrowni wiatrowych morskich

 

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 12.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r., a jego obszar będzie uaktualniany w zależności od postępu prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na terenie objętym zakazem wstępu.

Źródło:
1. https://choczewo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/BAn7rn35rYFh/content/komunikat-w-sprawie-wprowadzenia-zakazu-wstepu-do-lasu 

2. https://ppej.pl/aktualnosci/informacja-o-statusie-prac-terenowych-w-zwiazku-z-projektem-pierwszej-elektrowni-jadrowej-w-polsce

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk