Turystyka dla osób ze szczególnymi potrzebami – Poradnik dla organizatorów turystyki, biur podróży i punktów informacji turystycznej

Turystyka dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poradnik dla organizatorów turystyki, biur podróży i punktów informacji turystycznej

Podróż jest dziś jedną z najbardziej popularnych form spędzania wolnego czasu – podróżują wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i starsze.

Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stworzono dokument, którego celem jest zwiększenie dostępności do turystycznych ofert czy możliwości spędzania czasu wolnego przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, trudnościami sensorycznymi, trudnościami związanymi z rozumieniem i odczuwaniem.

Liczba podróży osób starszych rośnie bo trendy demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa. Dlatego warto już teraz tworzyć oferty turystyczne zapewniające dostępność na wszystkich etapach podróży. Każdy krok w kierunku dostępności to inwestycja z pewnym i wielokrotnym zwrotem.

Poradnik pokazuje „kamienie milowe”, drogi turysta-organizator: pierwszy kontakt i ofertę, sposób zgłaszania szczególnych potrzeb, dostępność strony internetowej, dostępność dokumentów (w tym standard WCAG), dostępność punktów obsługi klienta. Pokazuje, jak zorganizować dostępny transport, zakwaterowanie, kontakt z rezydentem, zwiedzanie i atrakcje, jak przeszkolić przewodnika po atrakcjach turystycznych.

Program Dostępność Plus jest kompleksowy. Dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele. W dostępność szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk