Projekty DT
Bike Across the Baltic Kick-off w Turku – dobry początek ulepszania EuroVelo10

Bike Across the Baltic Kick-off w Turku - dobry początek ulepszania EuroVelo10

W dniach 26-28.09.2023 w Turku w Finlandii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Bike Across the Baltic

Rozpoczęcie projektu BAB w Turku zgromadziło partnerów ze Szwecji, Polski, Estonii i Finlandii, a także kilka fińskich organizacji stowarzyszonych i innych interesariuszy.

Wydarzenie zgromadziło partnerów ze Szwecji, Polski, Estonii i Finlandii, a także kilka fińskich organizacji stowarzyszonych i innych interesariuszy.

Celem trzydniowego spotkania było dalsze rozwijanie dobrych podstaw współpracy transbałtyckiej, które zostały ustanowione podczas fazy aplikacyjnej projektu. Ponieważ projekt ma na celu pomoc władzom lokalnym i regionalnym we wsparciu to  organizacje stowarzyszone w postacie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych odgrywają kluczową rolę w projekcie. Spotkanie stanowiło okazję do właściwego przedstawienia projektu OA i innym zainteresowanym stronom, zarówno online, jak i na miejscu w Turku.

W ramach spotkania BAB dokonano:

  • oceny i opisu tras oraz wprowadzeniem do oceny tras EuroVelo, które przygotowało partnerów do wycieczek rowerowych;
  • oceny odcinka trasy EuroVelo 10 (gminy Askainen) pod kątem zapoznania się z kryteriami certyfikacji w praktyce i na miejscu;
  • wprowadzenia on-line do projektu skierowanego do OA projektu i innych zainteresowanych stron (Agathe Daudibon z Europejskiej Federacji Cyklistów przedstawiła europejską sieć tras rowerowych EuroVelo oraz różne elementy skutecznej strategii turystyki rowerowej).

Łącznie w warsztatach wzięło udział 17 uczestników. Podczas rozmów poruszono tematy związane z turystyką rowerową, obejmujące zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i oprogramowanie organizacyjne, co zaowocowało uznaniem kluczowych zasad rozwoju, którymi powinny kierować się władze przy opracowywaniu tras. Rozwój matrycy benchmarkingowej będzie kontynuowany w oparciu o wyniki warsztatów.

Żródło” https://interreg-baltic.eu/project-posts/bike-across-the-baltic-kick-off-held-in-turku-a-good-start-for-improving-the-eurovelo10/

 

Czytaj o projekcie BAB – BIKE ACROSS THE BALTIC

Aktualności w projekcie BAB - Bike Across the Baltic
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk