Uwaga podróżni i organizatorzy wycieczek do Izraela

Uwaga podróżni i organizatorzy wycieczek do Izraela

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki została opublikowana informacja, iż "w związku z wybuchem wojny w Izraelu Minister Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów uznali, że na terenie tego kraju wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności uzasadniające uruchomienie wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego"

Turystyczny Fundusz Pomocowy jest jednym z rozwiązań służących wsparciu turystyki (ust. z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Z technicznego punktu widzenia TFP stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
Fundusz ma za zadanie wspierać przedsiębiorców turystycznych i zadbać o bezpieczeństwo turystów w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Są to takie zdarzenia, jak pandemia, ale i inne nadzwyczajne zdarzenia losowe – jak na przykład wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, fala tsunami
.

– przypomina wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/sport/uwaga-podrozni-i-organizatorzy-wycieczek-do-izraela

PLIKI:
Turystyczny Fundusz Pomocowy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk