Rok Mikołaja Kopernika w województwie pomorskim

Rok Mikołaja Kopernika w województwie pomorskim

We współpracy z samorządami województwa pomorskiego na początku roku 2023 zainaugurowano rok Mikołaja Kopernika w regionie, ustanowiony w kraju przez Senat RP, z okazji 550–tych urodzin Astronoma.

W ramach podjętych działań wytyczono Szlak Kopernikowski, który biegnie przez trzy województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.

Szlak-Kopernikowski-mapa

Miejscem inauguracji obchodów było  Hevelianum.  W dniu 1 marca br. zorganizowano konferencję, której towarzyszyła wystawa  „Kopernik ponad czasem”,  zainspirowana  komunikatami mediów społecznościowych oraz wizerunkiem astronoma utworzonym  przez sztuczną inteligencję.

Mikołaj Kopernik, posiadający wiedzę w różnych dyscyplinach nauki, był wyjątkową osobowością  i można śmiało mówić o nim jako o człowieku renesansu. Był  między innymi lekarzem, prawnikiem, matematykiem, ekonomistą, kanonikiem. Do dziś zachowały się recepty pisane jego ręką. Wystawa pokazała Astronoma w stylistyce przenoszącej go do naszych czasów. Może przez to będzie nam bliższy?

Szlak-kopernikowski znak drogowy

Chcielibyśmy,  aby Mikołaj Kopernik stał się, przede wszystkim dla młodzieży, ambasadorem nauki, nowoczesnego myślenia, nieszablonowości i wizjonerstwa. Już od najmłodszych lat powinniśmy kształtować wśród młodych ludzi ducha poszukiwaczy wiedzy, szacunku dla nauki i doświadczeń innych. Stąd też pomysł naszej komunikacji poprzez wystawę „Kopernik ponad czasem” oraz zeszyt edukacyjny  z postaciami Kajtka i Koko wg komiksów Janusza Christy, związanego z Sopotem” – powiedział Mieczysław Struk Marszałek WP, otwierając konferencję. „Podążając za słowami Mikołaja Kopernika  „Próżnowaniem poniża się dary natury”, nie próżnujmy i odwiedzajmy nasze regiony jego śladami”– dodał.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna nie próżnowała i w doceniając potencjał promocyjny związany z Rokiem Mikołaja Kopernika, wraz z Warmińsko-Mazurska Regionalną Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorska Regionalną Organizacją Turystyczną, zrealizowała projekt „Kopernik 550 Droga do gwiazd. Budujemy markę Szlaku Kopernikowskiego”. To nowa odsłona szlaku. Integracja działań trzech regionów dają szansę podniesienia rangi Szlaku Kopernikowskiego do wiodącego markowego produktu turystycznego Północnej Polski.

W ramach podejmowanych działań w regionie pomorskim aktualnie prowadzona jest płatna kampania promocyjna  w mediach społecznościowych pomorskie.travel (Facebook, Instagram, Youtube), której efektem jest m.in. materiał filmowy promujący wybrane miejsca na szlaku:

https://www.youtube.com/watch?v=WD9vgqG-cTQ&t=28s

zrealizowano wizytę studyjną z autorami bloga: zbierajsie.pl, a we wrześniu planowana jest również relacja na blogu www.bartekwpodrozy.pl

Ostatnim elementem tegorocznych działań, skierowanym do branży turystycznej, będzie szkolenie  dla około 25 pracowników pomorskich punktów informacji turystycznej/atrakcji Szlaku Kopernikowskiego/organizacji turystycznych. Zaplanowane na jesień spotkanie stanowić też będą sposobność do podsumowania projektu oraz popularyzacji informacji o atrakcjach i produktach turystycznych zlokalizowanych na szlaku” – mówi Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki WP, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk