Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2022 rok.

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2022 rok.

31.05.2023
Daria Grabska
Daria
Grabska
AUTOR
Daria Grabska
Daria
Grabska
31.05.2023

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie roku
  2. Innowacja w turystyce
  3. Oferta turystyczna
  4. Osobowość roku
  5. Inwestycja w turystyce
  6. Kategoria specjalna „Zielona Turystyka”

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”, przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

W tym roku Kategoria specjalna(dotycząca osób fizycznych oraz instytucji) to „Zielona Turystyka„- odpowiedzialna, zrównoważona turystyka, charakteryzująca się szacunkiem do natury oraz minimalizowaniem wpływu na środowisko.

Kryteria oceny kategorii specjalnej:

  • Innowacyjne rozwiązania wyróżniające się na tle branży 0-4 pkt
  • Pozytywny wpływ na środowisko 0-4 pkt

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 01.06.2023- 30.06.2023

Pisemne składanie wniosków na adres (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie) „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

 

Wnioski można składać również wypełniając formularz online dostępny pod linkiem:

https://ankiety.pomorskie.eu/624569?lang=pl

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej (w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną podpisany załącznik należy zeskanować i udostępnić w formularzu online)

W związku ze zmianami, prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.

Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki 4 października 2023 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. (58) 32-68-350

e-mail: sdt@pomorskie.eud.grabska@pomorskie.eu

 

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk