Otwarcie przedsięwzięcia strategicznego – Pomorska Turystyka Konna

Otwarcie przedsięwzięcia strategicznego - Pomorska Turystyka Konna

23 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja otwierająca Przedsięwzięcie Strategiczne Województwa Pomorskiego - Pomorska Turystyka Konna.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, lokalnych grup działania, lokalnych organizacji turystycznych oraz branży turystyki konnej.

Konferencję otworzył pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Wicemarszałek podziękował gminom zaangażowanym we współpracę w zakresie turystyki konnej, która ma szansę stać się wyróżnikiem województwa, przyciągającym turystów krajowych i zagranicznych, a także tworzyć ciekawą ofertę dla mieszkańców regionu. Otwierając konferencję zwrócił też jednak uwagę na to, że potencjał tego sektora nie jest jeszcze wystarczająco dostrzegany przez samorządy lokalne.

W trakcie konferencji przedstawiciele Departamentu Turystyki UMWP przedstawili główne założenia Pomorskiej Turystyki Konnej:

  • pani Bożena Murańska, Kierownik Referatu Rozwoju Turystyki DT UMWP przedstawiła wyniki diagnozy turystyki konnej wykonanej na zlecenie departamentu;
  • pani Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, omówiła wypracowaną wraz z branżą konną analizę SWOT pomorskiej turystyki konnej;
  • pani Daria Grabska, Starsza Specjalistka DT UMWP, kierowniczka Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorska Turystyka Konna, przedstawiła główne założenia projektu transgranicznego Turystyka Konna Południowego realizowanego w ramach IV naboru Seed Money, w którym partnerami Województwa Pomorskiego są gmina Kretynga z Litwy oraz Pomorski Związek Jeździecki.

Następnie pani Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaprezentowała założenia dotyczące środków przeznaczonych na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP).

Różne aspekty turystyki konnej zaprezentowali zaproszeni eksperci, reprezentujący branże turystyki konnej:

  • pan Adam Protasiuk z Dworu Mysinek przedstawił turystykę konną w aspekcie jeździectwa naturalnego, z uwzględnieniem wykorzystania koni w psychoterapii.
  • pan Jerzy Ożga z Buffalo Bill Jantar omówił aspekty związane z hipoterapią, dzieląc się swoimi doświadczeniami z prowadzonej działalności.
  • pan Jakub Rutkiewicz ze Stajni Pałac Runowo zaprezentował aspekt edukacyjny jeździectwa i turystyki konnej skierowanych do młodszych odbiorców.
  • panowie Jarosław Struczyński (Kasztelan Gniewski) oraz Krystian Mróz, ubrani w historyczne stroje, opowiedzieli o turystyce konnej w aspekcie inscenizacji historycznych oraz rywalizacji sportowej, przyciągających turystów swoją widowiskowością.

Spotkanie zwieńczyła dyskusja, w której zgromadzeni dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z turystyką konną, jej wpływem na lokalną gospodarkę oraz potencjałem do dalszego rozwoju.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk