Badania DT
Pomorskie cykliczne badanie nastrojów branży turystycznej – wydłużenie terminu

Pomorskie cykliczne badanie nastrojów branży turystycznej

16.05.2023
Daria Grabska
Daria
Grabska
AUTOR
Daria Grabska
Daria
Grabska
16.05.2023

Prowadzisz działalność turystyczną w Pomorskim? Podziel się z nami swoją opinią.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, we współpracy z Zespołem doradczym do spraw przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych sytuacji w sektorze usług turystycznych w województwie pomorskim, rozpoczynamy monitoring nastrojów branży turystycznej województwa pomorskiego.

Celem badania jest oszacowanie nastrojów pomorskiej branży turystycznej i zidentyfikowanie największych problemów oraz obaw związanych z turystyką.

Badanie w postaci krótkiej ankiety ma charakter cykliczny i obejmować będzie dwa okresy półroczne:

  • październik – marzec (sezon zimowy),
  • kwiecień – wrzesień (sezon letni).

Regularny monitoring nastrojów ma pomóc odpowiadać i reagować na potrzeby branży oraz identyfikować obszary oraz okresy wymagające szczególnej uwagi. Cel ten zostanie spełniony tylko wtedy, gdy pomorscy przedsiębiorcy turystyczni wykażą się zaangażowaniem i udzielą odpowiedzi na przesłane pytania. Terminy dystrybucji ankiet zostały tak dobrane, by nie angażować przedsiębiorców w szczycie sezonu letniego i zimowego.

Link do ankiety znajduje się pod adresem: https://ankiety.pomorskie.eu/427659

Ankieta będzie aktywna do 26 maja 2023 r.

Ankieta jest anonimowa, a pytania nie wymagają podawania żadnych danych finansowych przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk