POMORSKIE KĄPIELISKA
Przedsięwzięcie Pomorskie Kąpielska czas zacząć !

Przedsięwzięcie Pomorskie Kąpielska czas zacząć !

13 kwietnia miała miejsce konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, która symbolicznie otworzyła przedsięwzięcie strategiczne województwa pomorskiego "Pomorskie Kąpieliska".

W spotkaniu wzięło udział 91 osób, w tym głównie przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz Lokalnych Grup Działania.

Konferencja została otwarta przez pana Leszka Bonnę – Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Moderatorką wydarzenia była pani Izabela Fludzińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury. Występujący prelegenci:

  • pani Hanna Jetter, Kierownik przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska”, Kierownik Referatu Projektów Infrastrukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
  • pan dr Jarosław Zwierzyna, ekspert w zakresie bezpieczeństwa,
  • pani dr Paulina Tota-Stawarczyk, ekspertka w zakresie dostępności oraz projektowania uniwersalnego,
  • pani Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W trakcie konferencji poruszone zostały tematy związane z opracowaną dokumentacją strategiczną, zakresem bezpieczeństwa i dostępności na kąpieliskach, a także zasady aplikowania o środki finansowe w ramach inicjatywy LEADER.”

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk