POMORSKIE KĄPIELISKA
!Pomorskie Kąpieliska przedsięwzięcie podnoszące bezpieczeństwo i jakość pomorskich kąpielisk

!Pomorskie Kąpieliska przedsięwzięcie podnoszące bezpieczeństwo i jakość pomorskich kąpielisk

Dla samorządu województwa pomorskiego rozwój turystyki i rekreacji wodnej jest bardzo ważny. Do takich przedsięwzięć jak m.in. Pomorskie Szlaki Kajakowe czy Pętla Żuławska i Zatoki Gdańskiej. Teraz zapisano jeszcze jedno przedsięwzięcie strategiczne, którego głównym celem jest zwiększenie liczby bezpiecznych kąpielisk.

Aż 64 gminy chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu

Na terenie województwa pomorskiego zorganizowanych jest ponad 100 czynnych kąpielisk strzeżonych, zarówno nadmorskich, jak i śródlądowych. Wysokie koszty utrzymania, jak również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępności wszystkim użytkownikom, stanowią jednak duże wyzwanie dla organizatorów tych kąpielisk.

Mapa administracyjno- fizyczna, planowane do realizacji w ramach „Pomorskich Kąpielisk” inwestycje kąpieliskowe

Wiele z dostępnych kąpielisk wymaga modernizacji. Problemem jest np. brak dostępu do toalet albo zniszczony podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Część miejsc w ogóle nie spełnia obowiązujących standardów, stwarzając tym samym ryzyko uszczerbku na zdrowiu oraz zagrożenia życia. Dodatkowo, pojawia się coraz więcej tzw. dzikich kąpielisk, które nie podlegają żadnemu nadzorowi. Dlatego tak ważne jest przygotowanie i wdrożenie odpowiednich standardów zagospodarowania, a co za tym idzie powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury.

Chcąc wspomóc samorządy lokalne w pracach nad organizacją kąpielisk, opracowana została specjalna dokumentacja, w której zebrane zostały m.in. kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem czy praktyczne rozwiązania architektoniczne. Szczegółowe informacje dostępna są TUTAJ.

Źródło: https://pomorskie.eu/nad-woda-bedzie-bezpieczniej-i-nowoczesniej-znikna-tez-niestrzezone-dzikie-kapieliska/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk