PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Trwa budowa portu jachtowego w Pucku

Trwa budowa portu jachtowego w Pucku

W Pucku trwa budowa portu jachtowego. W ramach projektu powstaje niezbędna infrastruktura mariny, na którą składają się falochrony, nabrzeża i pomosty. To jedna z najważniejszych inwestycji dla miasta Pucka.

Pierwszy etap trwającej inwestycji obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu jachtowego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.

Marina Puck, wizualizacja – PS Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Dotychczas wykonano prace budowlane na nabrzeżu zamykającym, pomoście połączeniowym, falochronie północnym, kierownicy. Wykonano też kanalizację i wodę na odcinku od nabrzeża do ul. Żeglarzy. Aktualnie m.in. układany jest narzut kamienny. Trwają również roboty żelbetowe na Falochronie Północnym oraz roboty czerpalne w celu pogłębienia portu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 70%. Do końca września 2023 roku prace w przy nowym porcie żeglarskim powinny się zakończyć.

Marina Puck, budowa – PS Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Zamierzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucki dla umożliwienia rozwoju jej funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”. Jest to największa inwestycja również pod względem finansowym tj. o wartości prawie 39 mln zł, w tym ponad 22 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020).

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk