PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Błotnik przystań

Rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku

09.02.2022
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
09.02.2022

 W ramach II etapu realizowana jest jej rozbudowa, która podzielna jest na dwie części tj. plac do zimowania (prace ukończono 2020) i rozbudowa części wodnej (w realizacji).

 Obecnie trwają prace związane z przedłużeniem trzech pomostów o kolejne moduły pomostów pływających (już te sekcje są zainstalowane) oraz zagospodarowanie terenu przystani w celu uruchomienia kolejnych usług m.in. tramwaju wodnego i adaptacja starej przepompowani dla potrzeb przystani. 
Przystań została zbudowana w ramach I etapu Pętli Żuławskiej. W tym roku mija już 10 lat.
W wyniku realizacji projektu zwiększeniu ulegnie ilość miejsc cumowniczych (o 48 szt.) dla różnych pod względem długości jednostek wodnych jak i jakość oferowanych usług turystyczno-rekreacyjnych przystani. Termin ukończenia prac budowlano – montażowych: maj 2022. 
Ale to nie jedyne inwestycje, które mają miejsce na terenie przystani.  W ramach pozyskanego przez gminę Cedry Wielki dodatkowego wsparcia z PROW 2014 – 2020 zostanie przebudowy slip dla jachtów (będzie mniejsze nachylanie, umożliwi to bezpiecznie wodowanie jachtów) a wydłuż brzegu od strony placu do zimowania jachtów za slipem powstają nowe miejsca do cumowania. Będzie dodatkowo 10 stanowisk. 
Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk